Information

Svenska Mästerskapen för Polishundar är genomfört

Vi tackar alla inblandade,  tävlande ekipage, domare, funktionärer, publik samt sponsorer.

 

 

 

 

Polishund Sm logga transp bakgSM Organisation

Arrangör Kungälvs Brukshundklubb

Ansvarig Polishundförbundet

Magnus Söderberg

Nationella Polishundtjänsten 0703-874060

Ansvarig Kungälvs Brukshundklubb

Mikael Nordqvist

Kungälv BK 0722-458219

 

 

Huvudarena: Kungälvs Brukshundsklubb Skydd- och Lydnadsarbetet kommer ske här. Övriga moment sker i Svartedalens skogsområde

Micke och Magnus

Övriga tävlingsfunktionärer

Fredag  
Moment Domare Tävlingsledare
Lydnad skyddshundgruppen Kenneth / Pelle Kenth Sandberg
Platsundersökning/Saksök skyddshundgruppen Lars / Ulf Lis Björk
Platsundersökning/Saksök spårhundgruppen Lars / Ulf Lis Björk
Spår skyddshundgruppen Leif / Magnus Hanna Pettersson
Räddningssök skyddshundgruppen Jerker / Peter Kirsi Heikkilä
Figuranter räddningssök Johanna Mastenbroek, Lisbeth Rydell, Kerstin Johansson
Lördag
Moment Domare Tävlingsledare
Lydnad skyddshundgruppen Kenneth / Pelle Kenth Sandberg
Lydnad spårhundgruppen Kenneth / Pelle
Platsundersökning/Saksök skyddshundgruppen Lars / Ulf Lis Björk
Spår skyddshundgruppen Leif / Magnus Hanna Pettersson
Räddningssök skyddshundgruppen Jerker / Peter Kirsi Heikkilä
Figuranter räddningssök Karin Haglund, Lisbeth Rydell, Kerstin Johansson, Sandra Svanström
Söndag
Moment Domare Tävlingsledare
Skydd skyddshundgruppen Kenneth / Pelle Leif Karlsson
Skydds Figuranter Robert Lindström, Johan Almeus, Johannes Gustavsson
Spår Spårhundgruppen Kenneth / Pelle Hanna Pettersson
Tävlingssekreterare
Ansvarig Bengt Nypan Nyström
Assisterande Eva Rud
Assisterande Lis Björk

Sommar-SM

Där tävlar polishundsekipaget i de moment som en patrullhund ska kunna (lydnad-Skydd-Spår-Räddningssök och saksök). Vi delar tävlingen i skyddshundsgruppen (som utför alla moment) och spårhundsgruppen (där vi tar bort skydd och räddningssök). Den sistnämnda gruppen är tänkt för unga hundar (och kanske i bland förare) och de något äldre.

Årets Polishund SM är öppen för

Maximalt 50 deltagare skyddshundsgruppen samt maximalt 25 deltagare i spårhundsgruppen

Tävlingsklädsel

För tjänst som hundförare – vi ser helst att det

tvådelade stället används

Tävlingsregler

Av Polisens Hundförarförbund antagna tävlingsregler

Regler sommar SM

Transporter

Arrangemanget förutsätter att samtliga tävlande tillser att ha egen transportmöjlighet till och från Svartedalens skogsområde där spår och räddningssök äger rum,  samt att samåkning sker. Vägvisning kommer att ske.

För kvällsaktiviteter kommer det att erbjudas skjuts med “ClubCab” från Kungälvs brukshundsklubb.

 

Nedan lite inspirerande bilder från bla Polishund SM 2014